IMG_9024a

Het is het doel van de stichting om paardrijden voor een zo groot mogelijke doelgroep mogelijk te maken en te houden. Daartoe beschikt de stichting over een zeer beperkt aantal enthousiaste sponsoren en subsidiegevers die door hun bijdrage zorgen dat het lesgeld zo laag mogelijk blijft. Door de nog steeds verder stijgende exploitatie en onderhoudskosten enerzijds en het per saldo beperkte sponsorbedrag anderzijds, ontkomt het bestuur er helaas niet aan om het lesgeld opnieuw te verhogen.

Het lesgeld (45 minuten per les 1 x per week) voor het seizoen 2018-2019 is daardoor vastgesteld op EUR 380,–. Voor lessen van 30 minuten per week is het lesgeld vastgesteld op EUR 85,– per kwartaal.

Om de kosten enigszins te spreiden is eveneens besloten om de incasso per kwartaal uit te voeren i.p.v. per half jaar.

In de praktijk houdt dit in dat het lesgeld per kwartaal van EUR 95,– wordt geïncasseerd.

Incasso´s worden uitgevoerd omstreeks 25 augustus, 25 november, 25 februari en 25 mei.
Geplande incasso’s:
–  25 augustus 2019
–  25 november 2019

Er zijn nota’s verstuurd naar ruiters die nog geen machtiging hebben afgegeven. Het machtigingsformulier kan hier worden gedownload.

De bankrekening van Stichting Paardrijden voor Gehandicapten is:
IBAN: NL32 INGB 0000 7510 00
BIC :INGBNL2A

Een seizoen bij ons loopt gelijk op met die van de scholen dat wil zeggen augustus/september tot aan de zomervakantie van het volgende jaar.

Wie maakt het paardrijden financieel mogelijk?

Wij zijn trots op onze Stichting met 12 paarden en pony’s. Deskundige begeleiding, verantwoord voerbeleid, aanvoer van stro en voer, regelmatig bezoek van dierenarts en hoefsmid, onderhoud van het manege gebouw, e.d., is een aantal zaken die nodig zijn om de manege draaiende en de paarden gezond te houden. Maar het zal duidelijk zijn dat het runnen van een manege geen goedkope aangelegenheid is.

Gelukkig wordt de manege ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Ook ons bestuur zet zich volledig vrijwillig en onbezoldigd in voor de Madurodam Manege.

De inkomsten van het lesgeld dekken lang niet alle kosten van de manege. Vaak hebben mensen met een beperking meer onkosten. Daarnaast is hun inkomen soms ook beperkt. Om deze redenen houdt de manege het tarief voor het lesgeld bewust lager. In ieder geval een stuk lager in vergelijking tot andere maneges.
Kosten die het lesgeld niet dekken, moet de Stichting aanvullen uit de ‘’reservepot’’.

Een manege kost veel geld, heel veel geld. Daarom zijn wij altijd op zoek naar sponsors.

Steun de Madurodam Manege!

Stichting Vrienden van de Madurodam Manege

De “reservepot” wordt beheerd door Stichting Vrienden van de Madurodam Manege. Deze Stichting heeft tot doel het voortbestaan van de Madurodam Manege te waarborgen.
Wanneer u zich opgeeft als Vriend van de Madurodam Manege, dan krijgt u er een vriend bij!
Voor € 190,- maakt u het voor een gehandicapte ruiter mogelijk om half seizoen paard te rijden. Een ruiter en vriend, die u dankbaar zal zijn dat u het mogelijk maakt één van de weinige sporten waaraan hij/zij kan deelnemen (en die tevens een grote therapeutische waarde blijkt te bezitten) te kunnen blijven beoefenen. Maar ook kleine donaties zijn van harte welkom. Alle beetjes helpen.

Doelstelling van Stichting Vrienden van de Madurodam Manege is:
Ondersteuning van de Madurodam manege en organiseren van activiteiten.

Dus: stort voor een vriend op bankrekening NL73 INGB 0000 5606 27 t.n.v. Vrienden Madurodam Manege te Den Haag 

Andere bronnen van inkomsten

Naast lesgeld en sponsors probeert de Madurodam Manege ook op andere manieren geld in te zamelen: o.a. door het inzamelen van vet en oliën, maar ook door het inzamelen van plastic. In september 2018 is er een filmpje gemaakt waarin de Madurodam Manege een hoofdrol speelt in de campagne “Samen houden we het schoon”.

Stinafo steunt de Madurodam Manege door het mogelijk te maken dat 10 ruiters namens hun stichting kunnen paardrijden!!